dikanlaşmak di‧kan‧laş‧mak işlik

[dika:nlaşmak]

Biri-biriňe dogry seretmek, biri-biriňe nazaryňy dikmek.

  • Dikanlaşyp bakdy goşa garaklar, Aýlaryň göreji diýip «Hoş ene! ». (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • dikanlaşyp