digirdemek di‧gir‧de‧mek işlik

Bir zat sebäpli endam-janyňda maýdaja digir peýda bolmak, sandyramak.

  • Ahmediniň endam-jany digirdäp gitdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • digirdäp