digir di‧gir

Tekiz zadyň ýüzünde bolýan kiçijik, ownujak düwür, düwürtik, däne, ýumry.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem digir - digri.


Duş gelýän formalary
  • digirdir
  • digirje
  • digirler
  • digirleri
  • digirlerini
  • digirleriň
  • digirli