dezertirlik

Dezertir bolmaklyk, harby gullukdan gaçmaklyk, goşunçylyga çagyrylyşdan ýa-da döwlet hem-de jemgyýetçilik borjuňdan boýun towlamaklyk, gaçgaklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dezertirlik - dezertirligi.