dessur des‧sur

[dessu:r]

 1. Köpçülikleýin kabul edilen däp, nesilden-nesle geçýän düzgün-tertip, adat.

  • Ýene-de agşamlaryna yşyk ýakyp oturmagy özlerine dessur edinipdirler. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Her bir halkyň öz däpleri we milli dessurlary bar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Düzgün, kada, endik.

  • Nahary hemmesi agzybirlik bilen iýmek bu maşgalada ata-babadan gelýän dessurdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • dessura
 • dessurda
 • dessurdan
 • dessurdy
 • dessurdyr
 • dessurlar
 • dessurlara
 • dessurlaram
 • dessurlarda
 • dessurlardan
 • dessurlardy
 • dessurlardyr
 • dessurlary
 • dessurlary-da
 • dessurlarydyr
 • dessurlarymyz
 • dessurlarymyza
 • dessurlarymyzda
 • dessurlarymyzdan
 • dessurlarymyzy
 • dessurlarymyzyň
 • dessurlaryna
 • dessurlarynda
 • dessurlaryndan
 • dessurlaryny
 • dessurlarynyň
 • dessurlaryň
 • dessurly
 • dessury
 • dessurydyr
 • dessurym
 • dessurymyz
 • dessurymyzy
 • dessuryn
 • dessuryna
 • dessurynda
 • dessuryndan
 • dessuryny
 • dessurynyň
 • dessuryň