derman

[derma:n]

  1. Kesel bejermek üçin serişde.

    • Pökgen doktoryň dermanyny içip, onuň aýdan berhizlerini tutup, kemsiz gutuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Göçme manyda Bire-biri, lezzet.

    • Özleriň her derde derman, inçedir biliň seniň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)