derman der‧man

[derma:n]

 1. Kesel bejermek üçin serişde.

  • Pökgen doktoryň dermanyny içip, onuň aýdan berhizlerini tutup, kemsiz gutuldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Bire-biri, lezzet.

  • Özleriň her derde derman, inçedir biliň seniň. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • derman-da
 • dermana
 • dermanam
 • dermandan
 • dermandanam
 • dermandygyny
 • dermandyr
 • dermanlar
 • dermanlara
 • dermanlaram
 • dermanlardan
 • dermanlardyr
 • dermanlary
 • dermanlarymy
 • dermanlarynda
 • dermanlaryny
 • dermanlarynyň
 • dermanlaryň
 • dermanlaryňy
 • dermanly
 • dermanlygyny
 • dermanlyk
 • dermanmyş
 • dermansyz
 • dermany
 • dermanydyr
 • dermanym
 • dermanymy
 • dermanymyş
 • dermanyn
 • dermanyny
 • dermanynyň
 • dermanyň
 • dermanyňy