derlemek der‧le‧mek işlik

 1. Der çykarmak, endamyňa der, çyg çykmak.

  • Uzak ýoly ýören adamlar burçak-burçak derleýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Çaý içip derlemek.

 2. Göçme manyda Bir zadyň üstünde köp zähmet çekmek.

  • Mazalyja derlemeseň iş bitmez.

 3. Göçme manyda Çyg, nem bilen üsti, ýüzi örtülmek.

  • Aýnanyň ýüzi derleýär.


Duş gelýän formalary
 • derledi
 • derlediler
 • derleme
 • derlemediler
 • derlemegi
 • derlemeginden
 • derlemegiň
 • derlemek
 • derlemekden
 • derlemeklerinden
 • derlemeklik
 • derlemeli
 • derlemeseň
 • derlemezligi
 • derlemän
 • derlemänsiň
 • derlese
 • derlesin
 • derleýän
 • derleýändigini
 • derleýänligi
 • derleýänmi
 • derleýänçä
 • derleýär
 • derleýärdi
 • derleýärdiler
 • derleýärler
 • derlän
 • derlände
 • derläne
 • derlänini
 • derlänligi
 • derläp
 • derläpdi
 • derläpdiler
 • derläpdir
 • derlärsiň