derlek der‧lek

Hemişe derläp ýören, tiz derleýän.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem derlek - derlegi.


Duş gelýän formalary
  • derlegiň