deri de‧ri at

 1. Adamyň, haýwanyň bedeniniň daşky örtügi.

 2. Ownuk haýwanlaryň soýlup alnan hamy.

  • Gowy baksaň, deriň bolmaz, erbet baksaň --diriň. (nakyl)

deri syrmak

Täze öldürilen goýnuň derisi ýagly gidende şony pyçak bilen gazap, kesip almak.

derisine duz bermek

Berk jeza bermek.

 • Derimize duz bererler. («Mydam Taýýar» Gazýeti)

derisine saman dykmak

Öldürmek.


Duş gelýän formalary
 • derem
 • deride
 • deriden
 • deridenmi
 • deridi
 • deridir
 • deridäki
 • deriler
 • derilerden
 • derilerdir
 • derilere
 • derileri
 • derilerinde
 • derilerinden
 • derilerini
 • derileriniň
 • derileriň
 • derili
 • derilik
 • derim
 • derime
 • derimi
 • derimiz
 • derimizden
 • derimize
 • derimizi
 • derini
 • deriniň
 • derisi
 • derisidir
 • derisin
 • derisinde
 • derisinden
 • derisindendi
 • derisindenmi
 • derisindäki
 • derisine
 • derisini
 • derisiniň
 • deriň
 • deriňden
 • deriňi
 • deriňize
 • deriňizi
 • derä