dereksiz de‧rek‧siz sypat

 1. Habar-hatyrsyz, nam-nyşansyz, atsyz-sorsuz.

  • Ol dereksiz giden mal boldy.

 2. Bir zadyň deregini tutup bilmeýän, hiç zadyň deregine geçmeýän, ýaramaýan.

 3. Ähmiýeti bolmadyk, manysyz, ähmiýetsiz.


Duş gelýän formalary
 • dereksizdigine
 • dereksize
 • dereksizje
 • dereksizlige
 • dereksizligi
 • dereksizligini
 • dereksizlik