demokratiýa de‧mok‧ra‧ti‧ýa

 1. Döwleti dolandyrmagyň bir formasy, syýasy gurluşy, bu hili gurluş wagtynda ýokary häkimiýet halkyň elinde bolýar.

  • Ylaýta-da halk demokratiýasy ýurtlarynda onuň okyjylarynyň sany biçak artdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Haýsy hem bolsa bir kollektiwe ýolbaşçylyk etmek usuly; bu usulda meseläni çözmeklige bütin kollektiw gatnaşýar.

  • Ol publisistik makalalar ýazyp, olarda buržuaz demokratiýasynyň galplygyny paş etdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • demokratiýa-da
 • demokratiýada
 • demokratiýadan
 • demokratiýadyr
 • demokratiýalar
 • demokratiýalaryny
 • demokratiýalaryň
 • demokratiýaly
 • demokratiýalylygy
 • demokratiýalylygyny
 • demokratiýam
 • demokratiýamyz
 • demokratiýamyzy
 • demokratiýamyzyň
 • demokratiýany
 • demokratiýanyň
 • demokratiýasy
 • demokratiýasydyr
 • demokratiýasyna
 • demokratiýasynda
 • demokratiýasyny
 • demokratiýasynyň