delalat de‧la‧lat

[dela:lat]

 1. Könelişen söz Haýyr, peýda, kömek, ýardam.

  • Seniň hem bize bir kömegiň, delalatyň degen ýeri bolsun ahyryn. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ýaş buldurýan gökje gözün mölerdip, Delalat isleýän ýaly zarlaýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ejemden, kakamdan, gelnejemden delalat taparmykam diýip, olara-da şunça düşündirjek boldum -- bolmady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Çäre, alaç.

  • Biziň derdimize bir delalat edeweri! («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • delalata
 • delalatlary
 • delalaty
 • delalatymyň
 • delalatyndan
 • delalatyny
 • delalatynyň
 • delalatyň