del del

 1. Ýat, keseki.

  • Howlyma gelsem, bir del araba dur. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Çendan ýarym işçiler şäherjigine niredendir bir ýerden del adamlar gelýärdiler. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Seýrek duş gelýän, kynlyk bilen tapylýan, üýtgeşik.

  • Olar nähilidir bir del zady tapmaklyga tamakindiler. (N. Jumaýew, Syrly gala)


Duş gelýän formalary
 • delde
 • deldi
 • deldim
 • deldir
 • dele
 • deli
 • delidir
 • delinden
 • delini
 • deliniň
 • deliň
 • delje
 • deller
 • dellere
 • delleri
 • delliler
 • dellilerden
 • dellileriň