degre deg‧re

seret degre-daş

 • Degresin alan sünbüller, Bu baga ýeňňäm geldimi. («Görogly» eposy)

 • Ýol ýatyr-a, ýol ýatyr, Degresinde il otyr. (Folklor)


Duş gelýän formalary
 • degrede
 • degresi
 • degresin
 • degresinde
 • degresinden
 • degresine
 • degresini
 • degresiniň
 • degräm