degirmençi de‧gir‧men‧çi at

Degirmeniň eýesi, degirmende işleýän adam, kilwan.

  • Uzyn boýly degirmençi peýda boldy. (N. S. Turgenew, Awçynyň hatlaryndan)


Duş gelýän formalary
  • degirmençiniň
  • degirmençiň