degilmek de‧gil‧mek işlik

 1. Azar berilmek, ynjalyksyzlandyrylmak, ynjydylmak.

 2. Göçme manyda Oýun edilip birine bir zat aýdylmak, bälçireşilmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem degilmek - degler, deglipdir.


Duş gelýän formalary
 • degildi
 • degildigi
 • degiljegini
 • degilmedik
 • degilmegi
 • degilmegini
 • degilmek
 • degilmekden
 • degilmeli
 • degilmese
 • degilmez
 • degilmeýäninden
 • degilmän
 • degilmändir
 • degilse
 • degilýän
 • degilýänine
 • degilýär
 • degleli
 • deglen
 • deglende
 • deglendir
 • deglenem
 • deglenini
 • deglenlik
 • deglensoň
 • deglersiň
 • deglip