degerli de‧ger‧li

 1. Ýerlikli aýdylan (söz), öz ýerinde berlen (jogap we ş. m.).

  • Poltoraskiniň öz sözünden ötgür, degerli söz tapmak mümkin-de däldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol halkyň arasynda has giň ýaýran çeper aforizmleri, nakyllary öz ýerinde, degerli edip peýdalanmagy oňarýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Olaryň her biriniň soragyna degerli jogap berdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Maksada laýyk, oňaýly, amatly.

  • Allaýar saryk çarwalarynyň iň degerli guýularyny eýeläpdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men näme üçin degerli pursady goldan berdim? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Saňa ýerli-ýerden örän degerli kömek ederis diýsek, sen niçik görýärsiň? -- diýip, Akmämmet aýtdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 3. seret degenek 1


Duş gelýän formalary
 • degerlije
 • degerlileri
 • degerliligiň