degenek de‧ge‧nek

 1. Elde tutmaga we bir zady urmaga örän oňaýly, ykjam, saldamly (taýak, palta we ş. m. hakynda).

  • Onuň iki çalçasyndan başga degenek paltasy-da bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Degenek ojar Artygyň depesinden inerli boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Ykjam, çalasyn, gaýratly (adam).

  • Ol ýigrimi bäş ýaşlaryndaky degenek ýigit eken. («Tokmak» žurnaly)

  • Gyzdurdy hem degenek jahyl boldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem degenek - degenegi.


Duş gelýän formalary
 • degenegimçe
 • degenekli