degdi deg‧di

Gepleşik dili Bir ýerde, bir kärde gulluk etmän, ondan-oňa geçip ýören adam.

  • Saňa degdi diýerler. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • degdi-de
  • degdiler
  • degdim
  • degdimi
  • degdimmi
  • degdiň
  • degdiňiz