debsiletmek deb‧si‧let‧mek işlik

  1. At, eşek we ş. m. ulag münlende, böwrüne aýak bilen yzly-yzyna debsedip sürdürmek.

  2. Göçme manyda Äsgermezlik etdirmek, horlatmak, basgylatmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem debsiletmek - debsiledýär, debsileder, debsiledipdir.


Duş gelýän formalary
  • debsiledip