debsilemek deb‧si‧le‧mek işlik

 1. At, eşek we ş. m. ulag münlende, böwrüne aýak bilen yzly-yzyna debsäp sürmek.

  • Galkarak oturyp, atyny debsiledi. («Görogly» eposy)

  • Batly öňe sürüp, debsiläp aty, Päli azanlara görkeziň şaty. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Äsgermezlik etmek, äsgermezlik edip horlamak, basgylamak.


Duş gelýän formalary
 • debsiledi
 • debsiledi-de
 • debsiledim
 • debsilemeli
 • debsilese-de
 • debsilän
 • debsiläp