debsetmek deb‧set‧mek işlik

At, eşek we ş. m. münlende, böwrüne aýagyň ökjesi bilen urdurmak, depmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem debsetmek - debsedýär, debseder, debsedipdir.


Duş gelýän formalary
  • debsedip