debseşmek deb‧seş‧mek işlik

Atyň, eşegiň böwrüne depişip barmak, gitmek.

  • Olar atlaryny debseşip geldiler.


Duş gelýän formalary
  • debseşip