dawalaşmak da·wa·laş·mak işlik

[da:wa:laşmak]

Dawa etmek, bir zat dogrusynda jedelleşmek, jenjel turuzmak, galmagal etmek.

 • Eýsem biz nätmeli, erbap bilen dawalaşyp bilmeris ahyry! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • dawalaşanda
 • dawalaşandan
 • dawalaşanlarynda
 • dawalaşanyny
 • dawalaşdylar
 • dawalaşmadym
 • dawalaşmaga
 • dawalaşmagy
 • dawalaşmak
 • dawalaşmakdan
 • dawalaşmaly
 • dawalaşmany
 • dawalaşsalar
 • dawalaşyp
 • dawalaşýan
 • dawalaşýandygyny
 • dawalaşýanlary
 • dawalaşýar
 • dawalaşýarlar