darykmak işlik

[da:rykmak]

Ýüregiňi, içiňi gysdyrmak, gysynmak, gaýgylanmak, gussalanmak.

 • Men nämeden darygýaryn. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Janym, darykmasyn asla ýüregiň! (A. S. Puşkin, Ertekiler)

 • Düýrleşdirip el işin, Çykýar öýden darygyp. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem darykmak - darygýar, darygar, darygypdyr.


Duş gelýän formalary
 • darygana
 • darygybam
 • darygyp
 • darygýan
 • darygýandygyň
 • darygýanyny
 • darygýar
 • darygýardy
 • darygýaryn
 • darykdy
 • darykjak
 • darykma
 • darykmady
 • darykmagyn
 • darykmak
 • darykmaklygy
 • darykman
 • darykmandy
 • darykmandyr
 • darykmany
 • darykmasyn
 • darykmazlyk
 • darykmaýan
 • darykmaýardylar
 • darykmaň