daryşgan

[da:ryşgan]

Territoriýasy, giňligi boýunça onçakly uly bolmadyk, giň däl.

  • Kiçijik daryşgan meýdançada garaýagdan boşan çelekler dagaşyp ýatyr. (M. Gorkiý, Ene)