dartylmak işlik

  1. Çekilmek, süýşürilmek, golaýladylmak, güýç bilen çekilmek.

    • Onuň tamdyrasynyň kirişleri dartyldy. (A. Gowşudow)

  2. Çekilip durmak (geýim hakynda).

    • Men geýim geýsem kiçi bolýar, ýeňleri, gonçlary dartylyp dur.