darga dar‧ga

Ýelkenli gaýyk sürýän adam.

 • Mätýakup darga Ýylanly bilen Daşhowzuň arasynda ýük çekýän köne gaýykçydy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
 • dargadan
 • dargady
 • dargadyk
 • dargadylar
 • dargadyň
 • dargalarynyň
 • dargaly
 • dargama
 • dargamady
 • dargamadyk
 • dargany
 • dargaň