daramak da‧ra‧mak 1 işlik

 1. Darak bilen saça timar bermek, bulaşygyny aýyrmak.

  • Çalşyrdy iş lybasyn, Gara saçyn darady. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)

 2. Darakdan geçirmek, darak bilen tämizlemek.

daramak da‧ra‧mak 2 işlik

[da:ramak]

 1. Ýakyn aralyga çapyp geçmek (at hakda).

 2. Hüjüm etmek, okdurylyp topulmak, çozmak.

  • Olar Watany goraýar, Ganyma gurt dek daraýar. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • darady
 • daradym
 • darajak
 • daraly
 • daram
 • darama
 • daramaga
 • daramagy
 • daramagyna
 • daramak
 • daramakda
 • daramakdyr
 • daramaklary
 • daramaklyga
 • daramalar
 • daramalaryň
 • daramaly
 • daraman
 • daramanym
 • daramanyň
 • daramazdy
 • daran
 • daranda
 • darandan
 • darandy
 • darandygyna
 • darandygyny
 • daranlarynda
 • daranok
 • daransoň
 • darap
 • darapdyr
 • darapdyrlar
 • darar
 • darar-da
 • dararlar
 • dararyn
 • darasa
 • darasaň
 • daraý
 • daraýan
 • daraýandygyny
 • daraýar
 • daraýardy
 • daraýardylar
 • daraýarlar
 • daraýarys
 • daraýsa
 • daraň