daralmak da‧ral‧mak 1 işlik

Darakdan geçirilmek, darap arassa edilmek.

 • Onuň kellesindäki köp wagt bäri daralman, telpek ýaly bolup giden bulaşyk saçlary onuň hyrsyzlygyny has hem güýçlendirýärdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

daralmak da‧ral‧mak 2 işlik

[da:ralmak]

 1. Dar bolmak, öňküsinden kiçelmek, girmek.

 2. Insiz bolmak, kiçelmek (giňişlik barada).

 3. Ýakyn aralyga çapylyp geçilmek (at hakynda).

 4. Göçme manyda seret darykmak

  • Baý öýünde giň dünýäsi daraldy, igledi-de, günbe-günden saraldy. (B. Kerbabaýew, Eserler toplumy)


Duş gelýän formalary
 • daralan
 • daralanda
 • daralandygy
 • daralandygyny
 • daralandyr
 • daralanok
 • daralansoň
 • daralar
 • daralardy
 • daralary
 • daraldy
 • daraldygyça
 • daralma
 • daralmadyk
 • daralmadykdy
 • daralmagy
 • daralmagyna
 • daralmagynda
 • daralmagyny
 • daralmagynyň
 • daralmak
 • daralmaklygy
 • daralman
 • daralmanyň
 • daralmasy
 • daralmasynda
 • daralmasynyň
 • daralmazdy
 • daralsa
 • daralyp
 • daralypdyr
 • daralýan
 • daralýandygy
 • daralýandyr
 • daralýar
 • daralýardy
 • daralýarlar