daraklamak da‧rak‧la‧mak işlik

Barmaklaryňy içinden geçirip daramak (saç, sakgal we ş. m. hakda).

 • Salym geçirmän, sakgalyny gabarçykly elleri bilen daraklaýardy. (K. Işanow, Watan üçin)


Duş gelýän formalary
 • daraklady
 • daraklady-da
 • daraklama
 • daraklamak
 • daraklamasyny
 • daraklap
 • daraklar
 • daraklary
 • daraklaryny
 • daraklaýardy