daraşmak da‧raş‧mak 1 işlik

Daramaga, darap arassalamaga kömekleşmek.

 • Ýüň daraşmak.

daraşmak da‧raş‧mak 2 işlik

[da:raşmak]

Ýakyn ara at salşyp, çapyşyp geçmek, çapyşmak.

 • Olar okkesdirme daraşyp geçip gitdiler.


Duş gelýän formalary
 • daraşanyň
 • daraşar
 • daraşdy
 • daraşma
 • daraşmak
 • daraşmalar
 • daraşmalara
 • daraşmalardan
 • daraşmalaryň
 • daraşmaly
 • daraşman
 • daraşmaz
 • daraşmaýardy
 • daraşyp
 • daraşypdy
 • daraşýan
 • daraşýandygyny
 • daraşýar
 • daraşýardylar