dap-daýaw dap-da‧ýaw

Peşeneli, syrdam, örän daýaw, güýçli, gujurly.

  • Dap-daýaw, sap-sagdyn, bili bükülmez, Göreş etse, duşmanyndan ýykylmaz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)