damjyklamak dam‧jyk‧la‧mak işlik

seret damjalamak

  • Şäheriň yşyklary gijäniň garaňky perdesini ýyrtýardy, damjyklaýan ýagşa ýol açýana meňzeýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • damjyklaýan