damdyrmak dam‧dyr‧mak işlik

Damja-damja edip guýmak, damjaladyp dökmek.

 • Ol biçäräniň gözüne indi kim derman damdyrýarka? -- diýen oý onuň göwnüne geldi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

agzyna suw damdyrmak

seret agyz


Duş gelýän formalary
 • damdyran
 • damdyraýsaň
 • damdyrdy
 • damdyrdy-da
 • damdyrdylar
 • damdyrdym
 • damdyrjak
 • damdyrmaga
 • damdyrmagyny
 • damdyrmak
 • damdyrmaly
 • damdyrmalydyr
 • damdyrman
 • damdyrmazlar
 • damdyrsalar
 • damdyryp
 • damdyrypdyrlar
 • damdyryň
 • damdyrýar
 • damdyrýarka
 • damdyrýarlar
 • damdyrýarsyň