damdyk dam‧dyk

Gepleşik dili Suwuklygyň ýa-da bir zadyň iň az mukdary, damja.

  • Bedrede bir damdyk hem suw ýok.

  • Onuň kellesinde damdyk hem akyl galmandyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem damdyk - damdygy.