dalanmak da‧lan‧mak işlik

[da:lanmak]

 1. Ýardyryp horlanmak, özüňi ýardyrmak, agyz urlup çeýnelmek.

 2. Göçme manyda Ýüzüňi aldyrmak, ýüzüňe jabjyndyrmak, biriniň dalamagyna duçar bolmak.

  • Köpüň içine düşen it ýaly dalanarys. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • dalanan
 • dalanandyklary
 • dalanany
 • dalanar
 • dalanarys
 • dalandym
 • dalanjagyna
 • dalanjakdygyny
 • dalanma
 • dalanmaga
 • dalanmagy
 • dalanmagyny
 • dalanmagyň
 • dalanmak
 • dalanmakdan
 • dalanmaklygy
 • dalanmaklygyň
 • dalanmaly
 • dalanmalydyrlar
 • dalanman
 • dalanmasa
 • dalanmasy
 • dalansa
 • dalansak
 • dalanyp
 • dalanypdyrlar
 • dalanyň
 • dalanýan
 • dalanýanlygyndady
 • dalanýar
 • dalanýarlar