dalamak da‧la‧mak işlik

[da:lamak]

 1. Basyp-basmarlap, agyz urup çeýnemek, ýarmak, ýaryp horlamak, ýaralamak.

  • Biz it hem bolsak goýun itidiris: öz sürimizi dalamaga dişimiz ötmez. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Töweregime üýşen aç itler meni daladylar. (Myraly)

 2. Göçme manyda Ýüzüni almak, ýüzüne jabjynmak, azgyrylmak.

  • Halnazar hem Saryny zarply, ajy sözler bilen dalamak isledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • dalady
 • daladylar
 • dalajagynyň
 • dalajak
 • dalamady
 • dalamaga
 • dalamagyna
 • dalamak
 • dalaman
 • dalamasynlar
 • dalamaz
 • dalan
 • dalana
 • dalanda
 • dalandan
 • dalanok
 • dalanynda
 • dalanyny
 • dalanynyň
 • dalanyň
 • dalap
 • dalar
 • dalardyr
 • dalarlar
 • dalary
 • dalaryna
 • dalaryny
 • dalasy
 • dalaý
 • dalaýan
 • dalaýardy