dalaklamak da‧lak‧la‧mak işlik

[da:laklamak]

Dalak keseline duçar bolmak.