dakynmak da‧kyn‧mak işlik

Öz bir ýeriňe bir zady dakmak, ildirmek, asmak, berkitmek.

 • Tozanly syrgyndan gözüni goramak üçin dakynan äýnegi maňlaýyna ykjam daňylgydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Alýoşa türme sapançasyny dakynyp, koridora baranda, birdenkä ýigrenji bir adam gözüne göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • dakynaly
 • dakynan
 • dakynana
 • dakynandan
 • dakynandygy
 • dakynandyklaryna
 • dakynanlarynyň
 • dakynany
 • dakynar
 • dakynardy
 • dakynardym
 • dakynarsyňyz
 • dakynaryn
 • dakynaňokmy
 • dakyndy
 • dakyndylar
 • dakyndym
 • dakyndymy
 • dakyndyň
 • dakynma
 • dakynmadyk
 • dakynmadym
 • dakynmaga
 • dakynmagy
 • dakynmak
 • dakynmaly
 • dakynmalymy
 • dakynman
 • dakynmanyma
 • dakynmazdy
 • dakynmaýan
 • dakynmaýanlygym
 • dakynsam
 • dakynsaň
 • dakynsyn
 • dakynybam
 • dakynyp
 • dakynypdyr
 • dakynypdyrlar
 • dakynyň
 • dakynýan
 • dakynýanlara
 • dakynýanyň
 • dakynýar
 • dakynýarlar