dakylmak da‧kyl‧mak işlik

 1. Tikilip berkidilmek (ilik, bagjyk we ş. m. hakda).

  • Bagjyk dakylmak.

 2. Baglanmak, iltelmek, ildirilmek.

  • Düýe aýagyna dakylan ýüpi üzüpdir.

 3. Äre berilmek, iltelmek (dul galan aýalyň öz äriniň doganlarynyň birine berilmegi hakynda).

  • Köne adatyň dakylmak azaryny egni bilen çeken şahyr ol adaty näletläpdir. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • dakylan
 • dakylanda
 • dakylandygy
 • dakylandygyny
 • dakylanlar
 • dakylanmyş
 • dakylany
 • dakylanydyr
 • dakylanymyň
 • dakylanyny
 • dakylanyň
 • dakylar
 • dakylara
 • dakylardan
 • dakylardy
 • dakylary
 • dakylaýmagy
 • dakyldy
 • dakyljagyny
 • dakyljak
 • dakyljakdygyny
 • dakylma
 • dakylma-da
 • dakylmadyk
 • dakylmagy
 • dakylmagydyr
 • dakylmagyna
 • dakylmagyndan
 • dakylmagyny
 • dakylmagynyň
 • dakylmak
 • dakylmaly
 • dakylman
 • dakylmandy
 • dakylmandyr
 • dakylmany
 • dakylmasam
 • dakylmaýan
 • dakylmaýar
 • dakylmaýarlar
 • dakylsa
 • dakylyp
 • dakylypdy
 • dakylypdyr
 • dakylýan
 • dakylýandygy
 • dakylýandygyny
 • dakylýanlygyny
 • dakylýanyndan
 • dakylýanyny
 • dakylýanyň
 • dakylýar
 • dakylýardy
 • dakylýarlar