dakdyrmak dak‧dyr‧mak işlik

 1. Tikdirip berkitdirmek (ilik, bagjyk we ş. m. zat hakynda).

  • Köýnege ilik dakdyrmak.

 2. Ýük, goş-golaň urdurmak.

  • Ol meniň müşdegimi düýesine dakdyrmady.

 3. Baglatmak, iltetmek, asdyrmak.

 4. Äri ölen aýaly äriniň doganyna äre berdirmek, çatdyrmak.

  • Ol gelin özüni ýüwürjisine dakdyrmaz.


Duş gelýän formalary
 • dakdyraýmaly
 • dakdyrdy
 • dakdyrdy-da
 • dakdyrmady
 • dakdyrmak
 • dakdyrmaz
 • dakdyryp
 • dakdyrýar