dahan da‧han

[daha:n]

Könelişen söz seret agyz

pisse dahan

Kiçijik agyz.

 • Pisse dahan bilen hünji dişiňi, Hormata laýyk işiňi söýýän. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • dahana
 • dahanda
 • dahanlar
 • dahanlaryň
 • dahanly
 • dahany
 • dahanymdan
 • dahanyndan
 • dahanyňa
 • dahanyňdan