dagynyklyk da‧gy‧nyk‧lyk

[da:gynyklyk]

Dürli ýerlerde dargamaklyk, ýaýraňlyk, pytraňňylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dagynyklyk - dagynyklygy.


Duş gelýän formalary
  • dagynyklyga
  • dagynyklygy
  • dagynyklygyna
  • dagynyklygyndan
  • dagynyklygyny
  • dagynyklygynyň
  • dagynyklygyň
  • dagynyklykdan
  • dagynyklykdanmy