dagynyk da‧gy‧nyk

[da:gynyk]

Dürli ýerlerde dagap, pytrap ýatan, ýaýraň, pytraň.

 • Maýanyň habar bereni öňräkdi welin, pikirim dagynyk bolup, ýadymdan çykaýypdyr. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem dagynyk - dagynygy.


Duş gelýän formalary
 • dagynykdy
 • dagynyklara
 • dagynyklardan
 • dagynyklyga
 • dagynyklygy
 • dagynyklygyna
 • dagynyklygyndan
 • dagynyklygyny
 • dagynyklygynyň
 • dagynyklygyň
 • dagynyklyk
 • dagynyklykdan
 • dagynyklykdanmy