daglanmak dag‧lan‧mak işlik

[da:glanmak]

 1. Dag basylmak, gyzdyrylan metal bilen tagma basylmak, tagmalanmak.

 2. Et, sogan ýagda gowurmaçlanmak.

 3. Könelişen söz Tebipçilikde: käbir agyra, ýara gyzdyrylan metal basylmak.

 4. Göçme manyda Biriniň eden nädogry işi ýüzüne diýilmek, ýüzüne aýdylmak, duzlanmak.


Duş gelýän formalary
 • daglanan
 • daglananmy
 • daglanmak
 • daglanmaz
 • daglanyp
 • daglanypdy
 • daglanýan
 • daglanýar