dagaşmak da‧gaş‧mak işlik

[da:gaşmak]

 1. Pytraşyp gitmek, ýaýraşyp ýatmak.

 2. Kem-kemden dagamak, ýuwaş-ýuwaşdan pytraşyp gitmek, dargaşmak.

  • Daýhanlar özleriniň talaplary kabul edilendir öýdüp, dagaşyp gidipdirler. (Orta asyrlar taryhy)

  • Toý gutarandan soň, okuwçylar öýli-öýüne dagaşyp başladylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 3. Bölünişip her haýsy bir ýerde bolmak, böleklere bölünişmek.

 4. Ýuwaş-ýuwaşdan ýyrtylyp gitmek, ýyrtylyşmak.

  • Öýüň eşigi dagaşypdyr.

 5. Köp ulanylmak zerarly sandan galyp başlamak, dargap başlamak, bölek-bölek bolmak.

  • Arabamyz dagaşyp başlapdyr.


Duş gelýän formalary
 • dagaşar
 • dagaşdy
 • dagaşdyk
 • dagaşdylar
 • dagaşmak
 • dagaşyp
 • dagaşypdyr