dabyramak da‧by‧ra‧mak işlik

[da:byramak]

At salyp howlukmaç barmak, gidip gelmek; içinden çalasyn urup geçmek.

  • Gözel dabyrap derrew tamyna bardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • dabyranda
  • dabyrap