dabanlamak da‧ban‧la‧mak işlik

[da:banlamak]

Daban basyp ölçemek, aýagyň durky, uzynlygy bilen ölçemek.

  • Artyk çäji dikeldip, daşyny dabanlady, segsen bäş daban çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • dabanlady
  • dabanlary
  • dabanlaryndan