da-de da-de kömekçi

  1. Ugurdaşlygy görkezýän baglaýjy kömekçi.

    • Aman-da, Wahyt-da aspiranturada okaýarlar.

  2. Esasy söze täze öwüşgin berýän ownuk bölek.

    • Berdi sapagyny bilýärdi welin, ýalňyşdy-da!